بلیچینگ دندان های Nonvital (تکنیک داخل مطب یاIn-Office)

فلسفه این روش، استفاده ازترموکاتالیست(کاربرد حرارت)می باشد. در این روش نیز ابتدا پالپ چمبر به خوبی پاکسازی شده(البته همان طور که گفته شد بعداز اطمینان از مناسب بودن RCT)،سپس با هیدروژن پراکساید۳۵٪ پرمی شود.
درمرحله بعد اکسیداسیون با قراردادن یک اینسترومنت داغ کنار دندان، تسریع می گردد.
استفاده از این روش به دلیل ایجاد ریسک بالای تحلیل خارجی سرویکال توصیه نمی شود، چرا که دراین روش هم غلظت ماده زیاد است وهم از حرارت استفاده می شود.
همان طور که قبلاً گفته شددراین روش هم باید قبل از شروع کار مدخل کانال و ناحیه سرویکال کاملاً سیل شود.(ترجیحاًبا گلاس اینومر نوری).
منبع: کتاب لذت دندانپزشکی ترمیمی
نویسنده: دکتر فرخ آصف زاده
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.