بلیچینگ دندان های Nonvital (تکنیک Walking Bleach ) بخش اول

قبل از شروع کار، اکلوژن ناحیه Access Cavityرا با دندان های مقابل بررسی نمودتا درآخر کار بتوان محل پانسمان و مقدار آن را به خوبی تنظیم کرد. سپس رابردرم بسته، ناحیه حفره دسترسی کاملاً خالی می شود. و گوتاپرکاهای مدخل کانال۱ تا ۲ میلی متر اپیکالی تراز ناحیه سرویکال تاج کلینیکی،(همان طور که قبلاً ذکر شد.)
تخلیه شده، ناحیه Access Cavity جهت دبریدمان (پاکسازی)کامل پالپ چمبر کمی وسیع تر می گیرد(تصاویر1 تا 4).
 

تصویر1 : نمای دندان|_۲ که به علت RCT تیره شده است.

 

تصویر2:تعیین طول دندان و محل قرارگیری مدخل کانال با پروب.

تصویر3: تعیین اندازه طول لازم برای خالی کردن مدخل کانال.

 

تصویر4 : خالی کردن مدخل کانال.

 
سپس برای سیل گوتاپرکاهای باقی مانده و جلوگیری از Leakage ناخواسته ماده سفیدکننده به سمت اپیکال و PDL(ازطریق کانالیکول های لترالی)از ماده ای مناسب مثل گلاس اینومر نوری(RMGI)استفاده می شود. پس ازسخت شدن گلاس اینومر، اضافات آن به خوبی از داخل پالپ چمبرتمییز می گردد.(تصویر5 تا 7).
 
 

تصویر5 : گلاس اینومر لایت کیور برای سیل مدخل کانال.

 

تصویر6:قراردادن گلاس اینومردر مدخل کانال‌.

تصویر7:کیورکردن گلاس اینومر.

 
سپس داخل اتاقک پالپ با ماده بلیچینگ تا حدود۲میلی متری مارجین حفره دسترسی پرمی شود.
استفاده از سدیم پربورات به عنوان ماده بلیچینگ، انتخاب مناسب تری است. برای تهیه خمیر سدیم پربورات ازپودر آن همراه با یک قطره آب استفاده می گردد که با اسپاتول داخل اتاقک پالپ گذاشته می شود. کاربرد هیدروژن پراکساید۳۰ درصدهرچند باعث تسریع سفید شدن دندان می شود، ولی خیلی مطمئن نیست و ریسک تحلیل سرویکال را افزایش می دهد. از کاربامید پراکساید ۱۰ درصدنیز می توان استفاده کرد، چرا که این غلظت کم، حاشیه امنیت بیشتری دارد. پس از کاربرد ماده بلیچ، یک گلوله کوچک پنبه روی آن گذاشته و ناحیه اکسس با پانسمان موقت پوشانده می شود.
باید از سیل پانسمان مطمئن شده، دقت شود که اطراف مارجین پانسمان،حباب(نشان دهنده لیکیج)ایجادنگردد.
اکلوژن نیز حتماً بعد از اتمام کار باید بررسی شود.(تصویر8 تا 14)
 

تصویر8:پربورات سدیم و آب اکسیژنه.

تصویر9: قراردادن خمیر پربورات سدیم داخل دندان.

 

تصویر10:دندان حاوی ماده بلیچینگ. 

تصویر11: قراردادن گلوله پنبه روی ماده بلیچینگ.

 

تصویر12:قراردادن خمیرپانسمان موقت در حفره.

تصویر13: دندان پانسمان شده و اکلوژن آن بررسی می گردد.

 

تصویر14 :دندان لترال سفید شده بعداز بلیچینگ.

 

منبع: کتاب لذت دندانپزشکی ترمیمی
نویسنده: دکتر فرخ آصف زاده
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.