تاثیر ارتباط در جلوگیری و پیشگیری از ترس در کودکان

۹ اسفند ۱۳۹۹
در صورتی که بخواهیم در کار با کودکان موفق باشیم، مهم است که بتوانیم یک ارتباط خوب ایجاد کنیم. جهت ایجاد این ارتباط مناسب باید کودک و والدین آنها را با استاندارد کاری و خدماتی خود آشنا کنیم.
اگر آنها به ما بگویند که در مطب‌های دیگر،کار به صورت دیگری انجام می‌شد، باید توضیح دهیم که بله این مسئله را می‌فهمیم، اما در مطب ما بدین گونه عمل می شود، آنگاه توضیح دهیم که این تغییرات چگونه برای کودک سودمندتر است.
باید بفهمیم مشکل چیست و آنگاه طرح درمان خود را برای کودک بنویسیم. سعی کنیم تا پدر و مادر را نیز در طرّاحی این نقشه درمانی مشارکت دهیم. این کار را با پرسیدن سوالاتی از والدین که ذهن آنها را درگیر کار کار درمان می‌کند، انجام می‌دهیم. وقتی به آنها، این اختیار را می‌دهیم تا انتخاب کنند، آنها احساس می‌کنند که کنترل کودک را در دست دارند و در روند درمان مشارکت می کنند. هرچند عملاً اختیار در دست دندانپزشکی است.
دستیابی به نوعی ارتباط توام با احترام با والدین بسیار مهم است.همچنین بسیار مهم است که تمامی تیم دندانپزشکی نیز با کودک رفتاری دوستانه داشته باشند.
منبع: کتاب رابطه بهتر نتیجه برتر( اصول مدیریت صحیح در مطب های دندانپزشکی)
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.