ارتباط با بیماران مسن

۹ اسفند ۱۳۹۹
هرگز انتظار نداشته باشید که افراد کهنسال موقعیت شما را درک کنند، بلکه شما هستید که باید موقعیت آنها را درک کنید.
در اینجا پیشنهادهایی داریم که با اجرای آنها بیماران مسن با شما همکاری خواهند کرد:
• اگر بیمارِ جدید مطب شما باشد، باید قبل از دادن وقت، نامه اطلاع رسانی به آنها و یا پرستار شان ارسال شود تا آنها را تکمیل کنند.
• بسته به سن بیمار و میزان شنوایی او باید سعی کنید بلند و شمرده صحبت کنید.
•درهنگام نشستن و برخاستن از صندلی به بیمار کمک کنید.
•بادست زدن به شانه آنها و فشردن آن، حس اطمینان را در آنها نسبت به خودتان برمی انگیزانید.
•برای این افراد با احترام بسیار کار کنید.
•تمام افراد، به توجه نیازمندند، ولی دقّت کنید که نیاز این گروه سنّی بسیار بیشتر از سایرین است.
 
منبع: کتاب رابطه بهتر نتیجه برتر( اصول مدیریت صحیح در مطب های دندانپزشکی)
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.