ارتباطات از طریق تلفن:پایه واساس افزایش درآمد

۹ اسفند ۱۳۹۹
افزایش استفاده از تلفن در مطب می تواند درآمد و سوددهی مطب را افزایش دهد. وقتی یکی از اعضای تیم، پاسخگوی تلفن است، می تواند رابطه ای را بسازد یا کاملاً آن را تخریب کند.
آمارها نشان می دهد که از هر ۱۰ بیمار ۷ نفر طی یک تماس تلفنی، تصمیم خود را برای مراجعه یا عدم مراجعه به مطب می گیرند.درقسمت بعدی راجع به نکات مهم قرارگذاشتن و وقت گرفتن از طریق تلفن سخن خواهیم گفت و به یک سری نکات پایه ای به منظور ایجاد اشتیاق در فرد تلفن کننده برای گرفتن وقت خواهیم پرداخت.
چهار مرحله یک تماس تلفنی موثّر برای هر تماس تلفنی ۴ مرحله وجود دارد که در همه تماس ها مشترک اند.
۱-شروع مکالمه
۲-جمع آوری اطلاعات
۳-معرفی
۴-اتمام مکالمه
فراگرفتن چگونگی پیمودن این مراحل، شما را در هدفتان، یعنی گذاشتن وقت حتمی برای بیمار، کمک می کند.
در مقالات بعدی به بررسی هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.

 

منبع: کتاب رابطه بهتر نتیجه برتر( اصول مدیریت صحیح در مطب های دندانپزشکی)
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.