نمونه ای از مهارت گفتگو با بیماران نافرمان (ترس از دندانپزشکی)

۲۵ خرداد ۱۴۰۰
با دقّت گوش کنید.
آیا گوش دادن 《فعّال》را به خاطر دارید؟ وقتی فرد یک اعتراض یا نارضایتی را نشان می دهد، به فرد بازتاب دهید که چه شنیده اید تا مطمئن شوید که درست منظور او را درک کرده اید. اگر بخواهیم نارضایتی یا اعتراض را بشناسیم و آن را سامان دهیم، این نو گوش دادن بسیار مهم است. با گوش دادن 《فعال》و گرفتن بازتاب مناسب شما اعمال زیر را انجام دهید:
•موجب بوجود آمدن احساسات مثبت می شوید.
•موجب بوجود آمدن رفتار گرم و مناسب می شوید.
•موجب احترام می شوید.
•ترس و خشم را کاهش می دهید.
•موجب پیشرفت در صحبت می شود.
شما در انتها، با پرسیدن سوال ها و شنیدن دقیق پاسخ ها، صحبت را کنترل می کنید.
در اینجا به یک نمونه از مهارت های گفتاری-ارتباطی برای برخورد با این علّت های نافرمانی بیماران و یا  نارضایتی و اعتراض در دندانپزشکی اشاره می شود. به استفاده از سوال های مناسب و گوش دادن《فعّال》دقّت کنید.
وضعیت سوم:ترس از دندانپزشکی
مثال:به بیمار، طرح درمان ایده آل را ارائه می دهید، اما ترس ازدندانپزشک مانعی است در راه شروع درمان انتخابی.
خانم بیمار: روت کانال!! اصلاً!! در مورد درد آن شنیده ام. لطفاً فقط دندان مرا بکشید.
دکتر:گویا در مورد درمانی که به شما پیشنهاد داده ام شدیداً نگران هستید.
خانم بیمار: دلم نمی خواهد دندانم را از دست بدهم، ولی فکر نمی کنم طاقت روت کانال را داشته باشم.
در این هنگام از جمله های احساسی استفاده کنید و وسایل کمک بصری را نیز فراموش نکنید.
دکتر: من کاملاً می فهمم چه احساسی دارید.بسیاری از بیماران ما نیز احساس شما را داشتند تا اینکه فهمیدند ما در این مطب برای راحتی بیمار بسیار تلاش می کنیم و به این تعهد خود پایبند هستیم و می کوشیم که درمان شما تا حد امکان کوتاه مدت و بدون درد باشد.
از آنجایی که شما می خواهید این دندان را حفظ کنید و ما هم می توانیم در زمان تقریباً کوتاه و به راحتی این کار را انجام دهیم، آیا دلیلی باقی می ماند که این درمان انجام نگیرد.
در اینجا دکتر در مورد بیمار قضاوت نکرد، مثلاً بگویید:《اوه، احمقانه است!! من نمی توانم باور کنم که شما می خواهید این دندان را بکشید.》
یا اینکه بگوید:《هیچ دلیلی برای اینکه عصبی یا ناراحت باشید، وجود ندارد.》
اصلاً کار مناسبی نیست که به فرد بگوییم که نباید بترسد. اگر می ترسند، پس واقعاً می ترسند.
ترس را باور کنید. احساسات آنها را ارزیابی کنید. لطفاً به یاد داشته باشید که بهترین راه مقابله با ترس《گوش دادن فعال》است، آنگاه سعی کنید آموزش دهید، که بر ترس خود غلبه کنند و خود نیز بکوشید تا اعتماد آنان را جلب کنید. مطمئن باشید صمیمیت و گرمی در رفتار شما، کار شما را پیش خواهد برد.

نمونه های دیگر را در مقالات زیر دنبال کنید.

نمونه ای از مهارت گفتگو با بیماران نافرمان ( نبود ِاطلاعات مناسب )

نمونه ای از مهارت گفتگو با بیماران نافرمان (قسمت اول: ترس از هزینه)

نمونه ای از مهارت گفتگو با بیماران نافرمان (قسمت دوم: ترس از هزینه)

نمونه ای از مهارت گفتگو با بیماران نافرمان (زمان)

منبع: کتاب رابطه بهتر نتیجه برتر( اصول مدیریت صحیح در مطب های دندانپزشکی)
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.