مسائل مالی مربوط به درمان های زیبایی

یکی از بهترین روش ها ایجاد لبخندی زیبا و تغییری مثبت در بیمار است که این امر هم موجب رضایت خاطر دندانپزشک می شود و هم در بیمار اعتماد به نفس لازم را پدید می آورد. انجام درمان های دندانپزشکی زیبایی برای دندانپزشک فواید بسیاری دارد، از جمله آنهاست: دریافت واکنش های مثبت از جانب بیماران به جای شکایت بیمارانی که آمادۀ شروع درمان اند، اما به جز موارد استثنا، درمان های دندانپزشکی زیبایی به پرداخت هزینه بیشتری از طرف بیماران نیاز دارد. بنابراین با استفاده از طرح های پرداختی متفاوت، می توانیم به تعداد بیشتری از بیماران برای انجام چنین درمانی کمک کنیم.
اگر ما بتوانیم مسائل مالی بیماران را تا حد امکان حل کنیم، به این مسئله منجر می شود که تعداد بسیاری از افراد به انجام درمان مذکور تمایل داشته باشند.
 اکنون ببینیم چه انتخاب هایی در پیش روی ماست:
•اصلاً درمانی انجام ندهیم.
•در هر جلسه فقط یک دندان را آن هم برای زیبایی درمان کنیم(که در بسیاری مواقع، اساساً به زیبایی بیمار کمکی نمی کند و چه بسا چنین درمانی امکان پذیر نیز نباشد).
•به صورت مجانی درمان انجام دهید.
•فقط برای افرادی که توانایی پرداخت یکجای درمان را دارند، انجام دهیم.
•راه های پرداخت مناسب طرّاحی کنید تا اکثر بیمارانتان بتوانند از درمان های زیبایی استفاده کنند، بدون اینکه به خود و مطب خود از لحاظ مالی صدمه وارد کنید.
به طور حتم، آخرین راه حل، بهترین انتخاب است. پیشنهاد پرداخت به صورت متفاوت و آسان تر می تواند موانع بازدارنده آغاز درمان را از پیش رو بردارد. هزینه بالا، مانع اصلی انجام درمان های زیبایی است. اگر بتوانید به این مشکل و اعتراض بیمار فائق آیید، بیماران بیشتری برای کارهای زیبایی به شمامراجعه خواهند کرد.
شاید افرادی باشند که خواهان هزینه کردن در مورد دندانپزشکی زیبایی نباشند، زیرا فکر می کنند که هزینه کردن برای درمان هایی که ظاهرشان را بهتر می کند، فایده ای ندارد. با اینکه ما می دانیم که این درمان ها نه تنها باعث بهتر شدن ظاهر می گردند، بلکه موجب افزایش اعتماد به نفس نیز می شوند، باز هم افرادی پیدا می شوند که تمایلی به پرداخت چنین هزینه ای ندارند. اگر کار خود را با همان دقّت و جزئیاتی که کارهای درمانی دیگر را ارائه می دهید، عرضه کنید، آنگاه افراد انگیزه بیشتری جهت دانستن مسائل جدید و موجود در دندانپزشکی امروز پیدا می کنند.
پس از آن اگر بتوانید مسائل مالی را نیز به طریقی حل کنید که پرداخت هزینه چندان سخت نباشد و برروی وضعیت مالی بیماران اثر منفی چندانی نداشته باشد موفق شده اید که بیماران را به نقطه ای ببرید که از لحاظ روانی احساس خوبی در مورد هزینه های پرداخت شده داشته باشند.
مزایا
مزایای طرّاحی سیستم پرداخت مالی مناسب عبارت اند از:
برای بیمار: 
• پرداخت ماهیانه کمتر.
• مدت زمان پرداخت طولانی تر.
• به تعویق نینداختن درمان یا صرف نظر کردن از آن.
• بدهکار نبودن به مطب
و برای مطب هم مزایای زیر مدّنظر است:
• جریان مالی مناسب تر
• کمتر شدن هزینه های مطب
•کاهش هزینه ها، زیرا در این حالت شما نباید نقش بانک را بازی کنید.
•افزایش کارایی و تولید، زیرا بیماران بیشتری برای درمان آماده می شوند.
•درک بیشتر مسئولیت های مالی توسط بیماران و بیماران بدهکار کمتر.
•صرف نشدن زمان و انرژی زیاد افراد تیم جهت گرفتن و باز گرداندن پول.
•کاهش میزان کنسل کردن وقت و فرایند درمانی.

 

منبع: کتاب رابطه بهتر نتیجه برتر( اصول مدیریت صحیح در مطب های دندانپزشکی)
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.