کنترل اضطراب و استرس در حرفه دندانپزشکی

در این lمقاله به راهکارهای عملی کنترل استرس اشاره خواهیم کرد. در این فصل، هدف من در واقع نشان دادن یک راهنمای کلی است و اینکه استرس های کاری همیشه مخرّب نیستند و می توان برای پیشبرد کارهای مطب از این استرس ها سود جست.
تشخیص مشکلات
اولین مرحله کنترل استرس، شناخت عواملی است که باعث استرس می شوند. به نظر من ایجاد ارتباط موثّر، نه تنها رونق کار شما را بیشتر می کند، بلکه میزان استرس را نیز کاهش می دهد.
اگر استرس در زندگی ما غالب شود، بردباری ما کاهش خواهد یافت و در نتیجه ارتباط موثّر با افراد دچار اختلال خواهد شد.
استرس چیست؟
آیا شما در کارتان استرس دارید، اگر پاسخ مثبت است، پس به دنیای مدرن کاری خوش آمدید.
در کارهای روزمره، مقدار کم استرس حتی می تواند سازنده باشد و انگیزه ایجاد کند. در حالی که استرس زیاد می تواند سلامت شما را به خطر بیندازد.
در واقع استرس، پاسخ روانی و روحی به خواست های محیط اطراف ما است. در این تعریف، عوامل استرس زا در افراد مختلف واکنش های متفاوتی را همراه دارد.
یک موقعیت خاص ممکن است برای فردی استرس زا، ولی برای فرد دیگر بسیار عادی باشد، از این رو، همان گونه که استرس می تواند عامل ۸۰٪ از بیماری ها باشد، در افرادی خاص می تواند کلید رسیدن به موفقیت نیز باشد. پس تصمیم و واکنش هر فرد در برابر استرس محیط، اثرات بیرونی آن را مشخّص می کند.
•سه عامل، استرس ایجاد می کند:
۱- عوامل وابسته به محیط کار
۲- عوامل خارج از محیط کار
۳-مسائل شخصی
بررسی چگونگی تاثیر این سه عامل، روی برنامه کاری مطب تاثیر می گذارد.

 

منبع: کتاب رابطه بهتر نتیجه برتر( اصول مدیریت صحیح در مطب های دندانپزشکی)
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.