بررسی تأثیرعوامل خارج از محیط کار روی برنامه کاری مطب

روابط خانوادگی
مسائل زمانی و مسافت
عوامل اقتصادی
درخواست های اجتماعی از فرد
فعالیت های اجتماعی
روابط خانوادگی معمولاً بارزترین عامل در جهت دادن به استرس اضافی است. گاهی اوقات استرس دندانپزشک به خانواده سرایت می کند و گاهی نیز خانواه تولید کننده استرس برای دندانپزشک یا عوامل دندانپزشکی است. استرس در دندانپزشکی می تواند اثر مستقیم بر سلامت فیزیکی دندانپزشک و همسرش داشته باشد. وقتی دندانپزشک ناراحت و خسته است، همسر او هم می تواند کاملاً شبیه به او باشد.
عوامل استرس زایی که معمولاً بیشترین اثر را برروی خانواده دندانپزشک می گذارند، معمولاً مشکلات مالی یا اقتصادی (تغییرات در وضعیت مالی مطب) هستند.خانواده دندانپزشک و تیم دندانپزشکی معمولاً در معرض استرس هایی قرار دارند که هم از مطب و هم از مسائل مربوط به خانواده سرچشمه می گیرند.
خانواده های دندانپزشکان معمولاً سعی می کنند تا تعادلی را با استفاده  از مهارت های تطبیق پذیری، در زندگی شخصی خود برقرار کنند. بر طبق تحقیقات زمان تطبیق پذیری و تحمل استرس پدید می آید، که تیم دندانپزشکی و همسرانشان توانسته باشند بین زمان و مسئولیت، رضایت در کار و فعالیت خانوادگی، ارتباطات عادی، مشارکت در تصمیم گیری، سلامتی مناسب فیزیکی و گنجاندن یک برنامه تمرینی ورزشی در زمان محدودشان، تعادل برقرار کرده باشند.

 

منبع: کتاب رابطه بهتر نتیجه برتر( اصول مدیریت صحیح در مطب های دندانپزشکی)
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.