بررسی تأثیر مسائل شخصی روی برنامه کاری مطب

خصوصیات فردی، نقش مهمی را در چگونگی برخورد با عوامل استرس زا دار است. همچنین اشاره شد، عوامل استرس زای یکسان  می توانند موجب اعمال و یا واکنش های متفاوتی در افراد مختلف شوند. یکی از دلایل اصلی آن این است که افراد مختلف دارای ساختار متفاوت شخصیتی هستند. 
به طور کلی تیپ های رفتاری را به دو دسته مشخص تقسیم بندی می کنند.
تیپA,که معمولاً با پرخاشگری بیشتر، عجول بودن، عصبی بودن مشخص می شوند. دندانپزشکان تیپ A معمولاً نسبت به دندانپزشکان تیپ Bاز لحاظ زمانی و برنامه ریزی زمانی عقب می مانند.
 شخصیت های تیپB معمولاً انعطاف پذیر، آرام و قادر به کنترل احساسات خود هستند. افراد تیپB معمولاً احساس می کنند که کنترل زندگی در دستشان است. در مقایسه، افراد تیپA، این احساس را دارند که دیگران زندگی آنها را کنترل می کنند و عقیده دارند که نیروهای خارجی پیش از نیروهای داخلی بر روی زندگی آنان اثر گذارند.
منبع: کتاب رابطه بهتر نتیجه برتر( اصول مدیریت صحیح در مطب های دندانپزشکی)
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.