مقالات

۲۹ بهمن ۱۳۹۵

لیزر ابزاری است که اگرچه از اوایل قرن بیستم ایدۀ ساخت آن مطرح شده است، رشد و پیشرفت آن در دو دهۀ اخیر تحولی شگرف در بسیاری از جنبه‌های علمی و فنی ایجاد کرده، از جمله در علم پزشکی. لیرز مدت زمان زیادی نیست که در رشتۀ دندانپزشکی استفاده می‌شود، …

۱۰ بهمن ۱۳۹۵

از دندانپزشکــــی هالــــیوودی تا دندانپزشکی جهـــانی    ●دندانپزشکی هالیوودی روش‌های دندانپزشکی زیبایی از دهۀ چهل تا کنون بهبود وضعیت ظاهری دندان‌ها را برای بازیگران مشهور ساده‌تر کرده است. در دهۀ چهل یک دندانپزشک آمریکایی …

۱۰ بهمن ۱۳۹۵

● لبخند؛ راز هوش اجتماعی یک رمز بسیار ساده در ارتباطات اجتماعی وجود دارد؛ به مردم لبخند بزنید. لبخند انسان، منعکس‌کنندۀ گرما، اعتماد، رفتار مثبت و خوشحالی است. همچنین باعث می‌شود که دیگران هم جذب شما شوند.   ● کائنات هم برای لبخند …

۱۰ بهمن ۱۳۹۵

دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی یکی از مهم‌ترین درمان‌های رشتۀ دندانپزشکی است که در دو دهۀ اخیر پیشرفت‌های بسیار زیادی را به خود دیده. دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی در زمرۀ درمان‌های پر طرفدار در تمام دنیاست. ولی باید گفت در کشور ما اطلاعات …