مقالات

گروه  لامینیت
۲۹ بهمن ۱۳۹۵

لامینیت کردن (Porcelain Laminate Veneers) لامینیت پوسته‌ای نازک از جنس چینی یا کامپازیت است که سطح بیرون و لبۀ دندان‌ها را می‌پوشاند. این پوسته‌ها با مواد باندینگ و سیمان‌های کامپازیتی به دندان متصل می‌شوند و در صورتی که خوب نگهداری شوند، طول …

گروه  لامینیت
۱۰ بهمن ۱۳۹۵

● انقلاب در زیبایی پیشرفت‌های چشمگیر علم دندانپزشکی در دهه‌های اخیر به ارائۀ درمان‌هایی با کیفیت بالا و افزایش رضایت بیماران منجر شده است. در این بین شاید بیشترین و چشمگیرترین ارتقا در دندانپزشکی، زیبایی باشد. پیشرفت در عرصۀ مواد …