مقالات

۹ اسفند ۱۳۹۹

هرگز انتظار نداشته باشید که افراد کهنسال موقعیت شما را درک کنند، بلکه شما هستید که باید موقعیت آنها را درک کنید. در اینجا پیشنهادهایی داریم که با اجرای آنها بیماران مسن با شما همکاری خواهند کرد: • اگر بیمارِ جدید مطب شما باشد، باید قبل از …

۹ اسفند ۱۳۹۹

کودک خجالتی خودتان را به کودک خجالتی تحمیل نکنید. سعی نکنید اورا به پاسخگویی و حرف زدن زیاد وادار کنید. این کار اغلب اثر منفی روی کودک خواهد داشت و او را بیشتر به سوی سکوت رهنمون خواهد کرد. در این موارد روی صحبت شمابا خانواده کودک باشد ولی در جریان …

۹ اسفند ۱۳۹۹

در صورتی که بخواهیم در کار با کودکان موفق باشیم، مهم است که بتوانیم یک ارتباط خوب ایجاد کنیم. جهت ایجاد این ارتباط مناسب باید کودک و والدین آنها را با استاندارد کاری و خدماتی خود آشنا کنیم. اگر آنها به ما بگویند که در مطب‌های دیگر،کار به صورت …

۹ اسفند ۱۳۹۹

از مهمترین راهکارها آگاه ساختن خانواده بیمار از نوع درمان است. تیم دندانپزشکی باید قبل از شروع درمان، خانواده را از شرح درمان آگاه سازند. وقتی خانواده اطلاع کافی از روش درمان نداشته باشند، با راهنمایی غلطِ کودکِ خود، مسیر درمان را مشکل می کنند. …

۹ اسفند ۱۳۹۹

محیط کودک به سرتاسر محیط اطراف خود توجه می کند. تفسیر به ذهنیت کودک از دندانپزشکی از تمام چیزهای اطرافش مثل شنیدن و دیدن و لمس کردن و چشیدن آنها سرچشمه می گیرد. شنوایی •صداهایی که وسایل دندانپزشکی ایجاد می کنند. •صدای دکتر یا دستیار (می …

۹ اسفند ۱۳۹۹

فراهم کردن نیازهای درمانی برای کودکان تجربه ای بسیار لذت بخش و با اهمیت است. به عنوان یک دندانپزشک باید راه های ایجاد ارتباط با کودکان و خانواده را به خوبی فرا بگیرید. انجام یک درمان آرمانی برای کودکان مستلزم همکاری مناسب کودک و خانواده است. اگر …