مقالات

۹ اسفند ۱۳۹۹

افزایش استفاده از تلفن در مطب می تواند درآمد و سوددهی مطب را افزایش دهد. وقتی یکی از اعضای تیم، پاسخگوی تلفن است، می تواند رابطه ای را بسازد یا کاملاً آن را تخریب کند. آمارها نشان می دهد که از هر ۱۰ بیمار ۷ نفر طی یک تماس تلفنی، تصمیم خود را برای …

۹ اسفند ۱۳۹۹

وقتی شخصی تماس می گیرد و شما او را نمی شناسید، به این ترتیب سوال کنید:  آخرین باری که به مطب ما مراجعه کردید چه زمانی بوده است؟ به جای اینکه سوال کنید آیا شما بیمار جدید هستید؟ بیشترین تلاش را در به خاطر سپردن نام بیماران به کار ببرید. اگر به …

۹ اسفند ۱۳۹۹

گرفتن اطلاعات صحیح  زمانی که در حال گردآوری اطلاعات از بیمار هستید، دقت کنید که اطلاعات، درست و دقیق باشند. گرفتن پیام •وضعیت فرد تلفن کننده باید به شما گزارش شود. •اگر تلفن کننده فردی گرفتار و پرکار است، باید اسم و تلفنی از او …

۹ اسفند ۱۳۹۹

به یاد داشته باشید که تُن صدا، وقتی با فردی رو در رو هستیم فقط ۳۰٪، در حالی که در حین مکالمه تلفنی، ۹۰٪ به درک پیام کمک می کند. از آنجایی که در مکالمه تلفنی زبان بدن نقشی ندارد، کلماتی که استفاده می کنید مهم و قابل توجه هستند،ولی تنها ۱۰٪ به درک …

۹ اسفند ۱۳۹۹

تلفن مهمترین ابزار بازاریابی در مطب شماست، پس برای آن اهمیّت زیادی قائل شوید. تلفن مطب شریان ارتباطی شما با دنیای خارج از مطب است. مکالمه ای که از طریق تلفن صورت می گیرد، نشان می دهد که شماکه هستید، چه کاری انجام می دهید و چگونه از بیماران خود …