مقالات

یکی از بهترین روش ها ایجاد لبخندی زیبا و تغییری مثبت در بیمار است که این امر هم موجب رضایت خاطر دندانپزشک می شود و هم در بیمار اعتماد به نفس لازم را پدید می آورد. انجام درمان های دندانپزشکی زیبایی برای دندانپزشک فواید بسیاری دارد، از جمله آنهاست: …

اعتراض ۲ بیمار: می دانید، خیلی دلم می خواهد که این درمان زیبایی را انجام دهم. از لبخندم و رنگ دندان هایم بدم می آید. ولی خب پرداخت این مبلغ خیلی سخت است. مدیر مالی: فکر می کنید چه قدر می توانید پرداخت کنید. بیمار: حدود ۵۰٪ آن را می توانم بپردازم و …

غلبه بر اعتراضاتی که منشا آن پرداخت هزینه هاست. در زیر نگرانی های بیماران در مورد هزینه و آن دسته از مهارت های گفتاری که به شما کمک می کند تا به این نگرانی های بیماران خود پایان دهید، آمده است. به یاد داشته باشید که اعتراضات، که شامل اعتراض به …

سیاست های مالی اقتصادی زیر را در نظر داشته باشید. این سیاست ها به بیماران کمک می کند تا درمان های پیشنهادی شما را بپذیرند. با رعایت این موارد نه تنها بر تعداد بیماران شما افزوده می شود، بلکه درآمد سرانه مطب نیز (سود خالص) بالا خواهد رفت. • ٪۵ …

درباره سیستم مالی و دریافت هزینه خود چنان برنامه ریزی کنید که بیماران بتوانند بهترین درمان را در زمان مناسب و در محیطی که استرس در آن کنترل شده است، به دست آورند. در مورد مسائل مالی، ما راه حلی پیشنهاد می کنیم که می تواند به  شما کمک کند تا وقت …

برای بیمارانی که در مورد مسائل مالی نیاز به یاری دارند، چه کار کوچکی داشته باشند و چه اینکه کار درمانی پرهزینه باشد، راه هایی هست  که از طریق آن می توان به این گونه بیماران کمک کرد. هرچند وظیفه دندانپزشک این نیست که هزینه آن را فراهم کند، بلکه فقط …

ارتباطات مالی=مرحله اصلی و نهایی(بستن قرارداد) خوب، دکتر!دلم می خواهد که این درمان را شروع کنم. می دانم که به این درمان نیاز دارم، ولی خوب، هزینه اش بسیار زیاد است و من در حال حاضر نمی توانم آن را پرداخت کنم.پس منتظر می مانم. حتماً این جمله ها را از …