مقالات

بعضی از موانع اصلی خوب گوش کردن عبارتنداز: -کمبود زمان -استرس(نداشتن آرامش) -پافشاری بر یک نظر خاص در هنگام فکر کردن. -زیاد صحبت کردن و به دست گرفتن بحث به عنوان فرد غالب. -کمبود علاقه. -خودبزرگ بینی و خودخواهی:《من جواب را می دانم》یا《من …

گوش کردن چیست؟ توجه کردن به صدا شنیدن با تامل گوش کردن، فهمِ دقیقی از ارتباط است که باید فرآیندی همیشه فعال باشد.اگر رابطه ای دو طرفه باشد،پذیرای تفکرات، نظرات و احساسات طرف مقابل نیز هست. گوش کردن موثّر، انگیزه ای برای افراد تیم کاری انگیزه …

برای موفقیّت گوش دهید. چگونه؟ چگونه این ابزار ساده می تواند اولین ابزار مدیریت در تجارت امروز در نظر گرفته شود؟ چگونه خوب گوش کردن می تواند تغییر مثبت را در مطب شما ایجاد کند؟ گوش کردن می تواند تفاوت بین یک شرکت متوسط و یک شرکت خوب باشد. شرکت های …

بگذارید یک موقعیت خاص را در نظر بگیریم و دانش برخورد مناسب با تفاوت های شخصیتی را در هر مورد بررسی کنیم. با این روش شما می توانید به خوبی از فواید سازگاری با افراد مختلف سود ببرید. -موقعیت:هر بیمار تجربه ای جدید از بیماری را به همراه خود می …

بگذارید یک موقعیت خاص را در نظر بگیریم و دانش برخورد مناسب با تفاوت های شخصیتی را در هر مورد بررسی کنیم. با این روش شما می توانید به خوبی از فواید سازگاری با افراد مختلف سود ببرید. -موقعیت:هر بیمار تجربه ای جدید از بیماری را به همراه خود می …

بگذارید یک موقعیت خاص را در نظر بگیریم و دانش برخورد مناسب با تفاوت های شخصیتی را در هر مورد بررسی کنیم. با این روش شما می توانید به خوبی از فواید سازگاری با افراد مختلف سود ببرید. -موقعیت:هر بیمار تجربه ای جدید از بیماری را به همراه خود می …

بگذارید یک موقعیت خاص را در نظر بگیریم و دانش برخورد مناسب با تفاوت های شخصیتی را در هر مورد بررسی کنیم. با این روش شما می توانید به خوبی از فواید سازگاری با افراد مختلف سود ببرید. -موقعیت:هر بیمار تجربه ای جدید از بیماری را به همراه خود می آورد …

بیش از دوهزار سال پیش سقراط متوجه شد که چهارنوع شخصیت زیر دربین افراد یافت می شود: ۱-صفرائی(تندخو و آتشین مزاج) این افراد برای خواسته های خود به خصوص در مورد تصمیماتی که در مورد شخص خودشان می گیرند، اعتبار زیادی قائلند. برای ایجاد موثرترین …

به منظور داشتن رفتاری مناسب با اکثر افراد، شما باید با کاربرد سه مفهوم آشنا شوید: ۱-انعطاف پذیری،۲-تطبیق پذیری،۳-تغییرپذیری. داشتن این سه ویژگی به شما کمک می کند که تفاوتهای فردی را درک کنید. شما نه قادر هستید که افراد را تغییر دهید و نه می خواهید …