مقالات

۱۰ بهمن ۱۳۹۵

● لبخند؛ راز هوش اجتماعی یک رمز بسیار ساده در ارتباطات اجتماعی وجود دارد؛ به مردم لبخند بزنید. لبخند انسان، منعکس‌کنندۀ گرما، اعتماد، رفتار مثبت و خوشحالی است. همچنین باعث می‌شود که دیگران هم جذب شما شوند.   ● کائنات هم برای لبخند …

۱۰ بهمن ۱۳۹۵

دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی یکی از مهم‌ترین درمان‌های رشتۀ دندانپزشکی است که در دو دهۀ اخیر پیشرفت‌های بسیار زیادی را به خود دیده. دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی در زمرۀ درمان‌های پر طرفدار در تمام دنیاست. ولی باید گفت در کشور ما اطلاعات …