مقالات

غلبه بر اعتراضاتی که منشا آن پرداخت هزینه هاست. در زیر نگرانی های بیماران در مورد هزینه و آن دسته از مهارت های گفتاری که به شما کمک می کند تا به این نگرانی های بیماران خود پایان دهید، آمده است. به یاد داشته باشید که اعتراضات، که شامل اعتراض به …

سیاست های مالی اقتصادی زیر را در نظر داشته باشید. این سیاست ها به بیماران کمک می کند تا درمان های پیشنهادی شما را بپذیرند. با رعایت این موارد نه تنها بر تعداد بیماران شما افزوده می شود، بلکه درآمد سرانه مطب نیز (سود خالص) بالا خواهد رفت. • ٪۵ …

درباره سیستم مالی و دریافت هزینه خود چنان برنامه ریزی کنید که بیماران بتوانند بهترین درمان را در زمان مناسب و در محیطی که استرس در آن کنترل شده است، به دست آورند. در مورد مسائل مالی، ما راه حلی پیشنهاد می کنیم که می تواند به  شما کمک کند تا وقت …

برای بیمارانی که در مورد مسائل مالی نیاز به یاری دارند، چه کار کوچکی داشته باشند و چه اینکه کار درمانی پرهزینه باشد، راه هایی هست  که از طریق آن می توان به این گونه بیماران کمک کرد. هرچند وظیفه دندانپزشک این نیست که هزینه آن را فراهم کند، بلکه فقط …

ارتباطات مالی=مرحله اصلی و نهایی(بستن قرارداد) خوب، دکتر!دلم می خواهد که این درمان را شروع کنم. می دانم که به این درمان نیاز دارم، ولی خوب، هزینه اش بسیار زیاد است و من در حال حاضر نمی توانم آن را پرداخت کنم.پس منتظر می مانم. حتماً این جمله ها را از …

۲۵ خرداد ۱۴۰۰

وضعیتِ بُرد - بُرد اگر کنترل مطب خود را در اختیار داشته باشید، به بیماران خود نیز خدمات شایانی کرده اید، زیرا، در آن زمان همه برنده اند. بیماران شما می برند، چون شما به آنها بیشترین توجه را می کنید. افراد تیم شما می برند، چون مشغول دویدن در وضعیت …

۲۵ خرداد ۱۴۰۰

با دقّت گوش کنید. آیا گوش دادن 《فعّال》را به خاطر دارید؟ وقتی فرد یک اعتراض یا نارضایتی را نشان می دهد، به فرد بازتاب دهید که چه شنیده اید تا مطمئن شوید که درست منظور او را درک کرده اید. اگر بخواهیم نارضایتی یا اعتراض را بشناسیم و آن را سامان …

۲۵ خرداد ۱۴۰۰

با دقّت گوش کنید. آیا گوش دادن 《فعّال》را به خاطر دارید؟ وقتی فرد یک اعتراض یا نارضایتی را نشان می دهد، به فرد بازتاب دهید که چه شنیده اید تا مطمئن شوید که درست منظور او را درک کرده اید. اگر بخواهیم نارضایتی یا اعتراض را بشناسیم و آن را سامان دهیم، …

۲۵ خرداد ۱۴۰۰

ارزش کار خود را به بیمارانتان نشان دهید. بیماران باید بدانند که می توانند همیشه بهترین نوع درمان و مراقبت را در مطب داشته باشند.بازاریابی داخلی و مستمر شما یا همان برنامه روابط عمومی شما باید مسئله بالا را اساس کار خود قرار دهد. دربرنامه ریزی …