مقالات

باکال کوریدور به فضای سایه ای بین سطح باکال دندن های خلفی فک بالا و گوشه دهان گفته می شود.(تصویر1) اندازه این فضای تاریک به کشش عضلات، عمق لبخند و حجم دندان های خلفی بالا بستگی دارد. در صورتی که این فضا به طور کامل وجود نداشته باشد، دندان ها ظاهری …

لبخند معنی دارترین ارتباط بدون کلام بین انسان هاست. همان طور که گفته شد زیبایی لبخند تحت تاثیر لب، لثه و دندان ها است. نمای دندان(Visibility of Teeth) در خانم ها هنگام برقراری لب ها در حالت استراحت حدود ۳میلی متر از لبه دندان های سانترال بالا دیده می شود …

پیشرفت چشمگیر در تولید مواد ترمیمی هم رنگ دندان، امکان انجام درمان های زیبایی را به شکل گسترده ای فراهم کرده است. ولی به گفته دکتر رونالدشتان، دندان پزشکی زیبایی، هنر دندان پزشکی در ناب ترین شکل آن است. ایجاد یک لبخندزیبا یکی از هوشمندانه ترین …

Shine Through و راه مقابله با آن یکی از مشکلاتی که در ترمیم های کامپازیتی وسیع پیش می آید، مساله Shine  Through است که علت آن عبور نور از ورای کامپازیت است‌. در این حالت ترمیم کامپازیت با وجود انتخاب رنگ صحیح، خاکستری به نظر می رسد و محل اتصال آن به …

در نهایت می توان از برس های پرداخت کامپازیتی لابراتوری همراه با خمیر پرداخت(Diamond  Polishing Paste) یا خمیر اکسید آلومینیوم استفاده کرد تا سطح کامپازیت مانند مینا براق شود.(تصاویر۳۵و۳۶)   تصویر35: پرداخت ترمیم با برس …

برخی از کامپازیت ها مانند (Renamel®(Cosmedent دارای دونوع کامپوزیت مایکروفیلد و مایکروهایبرید هستند. در این سیستم قسمت لینگوالی ولبه دندان باید با کامپوزیت مایکروهایبرید و سطح باکال با کامپوزیت مایکروفیلد ترمیم شوند، تا استحکام و زیبایی دندان را …

در صورتی که دندان ها به هم متصل شوند، می توان با استفاده از یک اسپاتول دهانی و چرخش آن در اِمبرِژِر لثه ای به منظور دور کردن دو دندان از هم در جهت های دیستالی هر دندان و همچنین حرکت دادن دو دندان در جهت خلاف هم (باکالی و لینگوالی) آنهارا از هم جدا …

برای بازسازی قسمت لینگوال می توان از کامپازیت Dentin  Shade شرکت های مختلف مانند:  (Empress Direct® (IvoclarVivadent (Z350®(3M ESPE  (Estelite  Quick   ®  (Tokuyama (Vitalescense® (Ultradent (Herculite (Kerr البته این در صورتی است که بخواهیم از روش لایه گذاری …

بِوِل کردن (Beveling) بول کردن سطح باکال در دومرحله انجام می شود. ابتدا یک بِوِل یک میلی متری با زاویه ۴۵ درجه در لبه شکستگی انجام می شود(تصویر4)، سپس یک بِوِل بلند مواج (Long Wave Bevel) تا نیمه های دندان ایجاد می شود. مواج بودن بِوِل موجب می شود که محل اتصال …