مقالات

۹ اسفند ۱۳۹۹

وقتی شخصی تماس می گیرد و شما او را نمی شناسید، به این ترتیب سوال کنید:  آخرین باری که به مطب ما مراجعه کردید چه زمانی بوده است؟ به جای اینکه سوال کنید آیا شما بیمار جدید هستید؟ بیشترین تلاش را در به خاطر سپردن نام بیماران به کار ببرید. اگر به …

۹ اسفند ۱۳۹۹

گرفتن اطلاعات صحیح  زمانی که در حال گردآوری اطلاعات از بیمار هستید، دقت کنید که اطلاعات، درست و دقیق باشند. گرفتن پیام •وضعیت فرد تلفن کننده باید به شما گزارش شود. •اگر تلفن کننده فردی گرفتار و پرکار است، باید اسم و تلفنی از او …

۹ اسفند ۱۳۹۹

به یاد داشته باشید که تُن صدا، وقتی با فردی رو در رو هستیم فقط ۳۰٪، در حالی که در حین مکالمه تلفنی، ۹۰٪ به درک پیام کمک می کند. از آنجایی که در مکالمه تلفنی زبان بدن نقشی ندارد، کلماتی که استفاده می کنید مهم و قابل توجه هستند،ولی تنها ۱۰٪ به درک …

۹ اسفند ۱۳۹۹

تلفن مهمترین ابزار بازاریابی در مطب شماست، پس برای آن اهمیّت زیادی قائل شوید. تلفن مطب شریان ارتباطی شما با دنیای خارج از مطب است. مکالمه ای که از طریق تلفن صورت می گیرد، نشان می دهد که شماکه هستید، چه کاری انجام می دهید و چگونه از بیماران خود …

۹ اسفند ۱۳۹۹

هرگز انتظار نداشته باشید که افراد کهنسال موقعیت شما را درک کنند، بلکه شما هستید که باید موقعیت آنها را درک کنید. در اینجا پیشنهادهایی داریم که با اجرای آنها بیماران مسن با شما همکاری خواهند کرد: • اگر بیمارِ جدید مطب شما باشد، باید قبل از …

۹ اسفند ۱۳۹۹

کودک خجالتی خودتان را به کودک خجالتی تحمیل نکنید. سعی نکنید اورا به پاسخگویی و حرف زدن زیاد وادار کنید. این کار اغلب اثر منفی روی کودک خواهد داشت و او را بیشتر به سوی سکوت رهنمون خواهد کرد. در این موارد روی صحبت شمابا خانواده کودک باشد ولی در جریان …

۹ اسفند ۱۳۹۹

در صورتی که بخواهیم در کار با کودکان موفق باشیم، مهم است که بتوانیم یک ارتباط خوب ایجاد کنیم. جهت ایجاد این ارتباط مناسب باید کودک و والدین آنها را با استاندارد کاری و خدماتی خود آشنا کنیم. اگر آنها به ما بگویند که در مطب‌های دیگر،کار به صورت …

۹ اسفند ۱۳۹۹

از مهمترین راهکارها آگاه ساختن خانواده بیمار از نوع درمان است. تیم دندانپزشکی باید قبل از شروع درمان، خانواده را از شرح درمان آگاه سازند. وقتی خانواده اطلاع کافی از روش درمان نداشته باشند، با راهنمایی غلطِ کودکِ خود، مسیر درمان را مشکل می کنند. …

۹ اسفند ۱۳۹۹

محیط کودک به سرتاسر محیط اطراف خود توجه می کند. تفسیر به ذهنیت کودک از دندانپزشکی از تمام چیزهای اطرافش مثل شنیدن و دیدن و لمس کردن و چشیدن آنها سرچشمه می گیرد. شنوایی •صداهایی که وسایل دندانپزشکی ایجاد می کنند. •صدای دکتر یا دستیار (می …