مقالات

گوش کردن غیر فعال راز داشتن ارتباط خوب با افراد دیگر، دانستن نیازهای آنها و مسائلی است که باعث رضایت و خشنودی ایشان می شود. چگونه می توان به این نیازها پی برد؟ سوال هایی از آنها بپرسید که نتوانند تنها با《بله》و یا 《خیر》به آنها پاسخ دهند. سپس …

با تمرین تُن صدای خود را بهبود بخشید. زمانی که شما صحبت می کنید، مانند این است که آواز می خوانید. صدای شما یک وسیله است و گفتار، آواز شماست. محدوده ی  صدای بیشتر مردم در زمان صحبت کردن دست کم به یکی از نت های هشتگانه موسیقی شباهت دارد. در صحبت …

نشانه های صوتی: چهار نوع نشانۀ صوتی وجود دارد: تُن صدا، حجم و کیفیت آن و سرعت بیان کلمات. ادر این مقاله به بخش کیفیت پرداخته خواهد شد. *کیفیت: حالت واقعی صدای شماست. شما در مورد کیفیت صدای خود کمتر می توانید تغییر ایجاد کنید، مگر به کلاس  های …

طبق آمار تقریباً ۳۰ درصد از درک پیام ها- شما چه فرستنده باشید و چه گیرنده- مربوط به تُن صدا و نشانه های صوتی است و زبان اشاره هم ۶۰درصد پیام است که مجموع آن ۹۰ درصد می شود. روشن است که کلماتی که شما می گویید، مهم اند امّا مسائل دیگر نیز می توانند اثر …

تحقیقات نشان می دهد که ٪۶۰ از درک پیام فرستاده شده یا دریافت شده بستگی به زبان اشاره دارد و ما باید به تاثیر پیام های فیزیکی که فرستاده یا دریافت می شوند توجّه دقیق داشته باشیم. شما می توانید یک مکالمه را با زبان اشاره، درست یا خراب کنید، در واقع، …

پنج مسئلۀ مختلف می تواند در مسیر شنیداری شما اتفّاق بیفتد. (۱)از دست دادن گفته های فرد اگر حواس شما از لحاظ فیزیکی و احساسی پرت شده باشد و نتوانید روی گفته های طرف مقابل تمرکز کنید، ممکن است جنبه های مهمی از توضیحات او را از دست بدهید. برای مثال …

شمابا تمرین "گوش کردن" به دیگران اجازه می دهید که مشکلات خود را بیان کنند. آنها می‌توانند بسیاری از مشکلات خود را که تصور می کردند هیچ کس غیر از دارنده مشکل نمی تواند آنها را حل کند، نزد شما مطرح کنند. گوش کردنِ خوب چه بسا به پیدا شدن راه حلی …

•شما باید توانایی درک احساسات درست دیگران را داشته باشید. افراد مختلف احساسات گوناگونی دارند که در بعضی مواقع این احساسات با آنچه که شما فکر می کنید، متفاوت اند. یاد بگیرید که این تفاوت‌ها را بپذیرید و اجازه ندهید که آنها بر روی روابط شما …

•شما باید مشتاق شنیدن چیزهایی باشید که افراد دیگر می گویند. اگر بخواهید می توانید مهارت گوش دادن خود را بهبود دهید. گوش کردن یک مهارت است و مهارت ها یادگرفتنی اند. اگر شما می خواهید شنوندۀ خوبی باشید و روابط شما با اعضای گروه و بیمارانتان بهتر …