دکتر فرخ آصف‌زاده

دارای گواهینامه 2001 ISO
کنترل کیفیت مطب از کشور کانادا


 • فارغالتحصیل از دانشکدۀ دندانپزشکی دانشگاه تهران.رتبۀ اول بورد تخصصی دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی.
 • عضو سابق هیئت علمی و مدیر گروه بخش ترمیمی دانشگاه شاهد.
 • مؤسس و مدرّس مرکز بین المللی آموزش دندانپزشکی  ICDE  ( International Center for Dental Education)
 • فلوشیپ لیزر از دانشگاه آخن
 • فلوشیپ CAD-CAM  از سیرونای آلمان
 • عضو آکادمی دندانپزشکی زیبایی آمریکا

مؤلف کتابهای:

 1. لبخند زیبا
 2. لذت دندانپزشکی ترمیمی
 3. رابطۀ بهتر نتیجۀ برتر
 4. ترمیمهای کامپوزیتهای خلفی به روش مستقیم
 5. تصمیمگیری در دندانپزشکی ترمیمی
 6. وسایل دندانپزشکی