تاثیر جراحی فک و صورت بر زیبایی لبخند

Maxillofacial Surgery and Your Smile

برطرف کردن نقایص چهره می‌تواند بر لبخند شما تاثیر بسزایی بگذارد، همچنان که لبخندی زیبا میتواند موجب شکفته شدن چهره شما گردد.

گاهی اوقات‌این نقایص بطور مادرزادی‌ایجاد شده و در برخی موارد، علت آنها صدماتی است که در اثر حوادث عارض می شوند.‌این فصل به معرفی برخی از ناهنجاری‌های فک و صورت و راه‌های درمان آنها اختصاص یافته است.

 

● جلو آمدگی فک پایین (Mandibular Prognatism )

در‌این موارد، فک پایین جلوتر از فک بالا قرار گرفته و گاهی اوقات، جویدن، صحبت کردن و زیبایی چهره فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بهتر است درمان جراحی همراه با معالجه ارتودنسی انجام شود تا وضعیت برهم آمدن دندان‌ها پس از جراحی حالتی‌ایده آل تر داشته باشد.

جلو بودن فک پایین

 

تصحیح عارضه توسط جرتحی فک بالا و پایین

(جراح فک : دکتر ابوالحسن مسگرزاده)

● عقب رفتگی فک پایین (Mandibular Retrognatism )

این عارضه کاملا بر عکس مورد پیشین بوده و فرم صورت حالت محدب پیدا می‌کند. در‌این موارد با عمل جراحی و جلو کشیدن فک پایین می‌توان رابطه صحیح بین فکین بالا و پایین برقرار کرد و زیبایی را به چهره فرد باز گرداند.

عقب بودن فک پایین

جلو آوردن فک توسط جراحی (جراح فک : دکتر ابوالحسن مسگرزاده)

● ناهنجاری‌های چانه (Chin Deformities )

چانه نیز همانند پیشانی و بینی قسمت مهمی‌از نیمرخ و فرم خارجی چهره را تشکیل می‌دهد. عقب رفتگی و کوچک بودن چانه، شایع تر از بیرون زدگی آن می‌باشد. چنان چه‌این ضایعات به علت عقب یا جلو بودن فک نباشد و اندازه و فرم استخوان چانه مشکل داشته باشد، می‌توان فقط خود چانه را جراحی و فرم آن را تصحیح کرد. در مواردی که چانه بزرگ و بیرون زده باشد، قسمتی از استخوان آن را برمی‌دارند و در نتیجه آن را کوچک می‌کنند. ولی در مواردی که چانه کوچک و عقب باشد،می‌توان از پیوند استخوان طبیعی یا مصنوعی، برای بزرگ جلوه دادن آن بهره جست.

انحراف فک و کوچک بودن چانه

 

تصحیح عارضه توسط جراحی فک و صورت

(جراح فک : دکتر ابوالحسن مسگرزاده)

● تصحیح ناهنجاری‌های گونه (Cheek Augmentation )

گونه‌های زیبا جلوه چشم‌ها، بینی و لب‌ها را بیشتر کرده و حالتی اسرار آمیز به چهره فرد می‌بخشد. کوچکی گونه‌ها را می‌توان توسط جراحی فک و صورت تصحیح کرد و حالتی برجسته، چشمگیر و همخوان به صورت بیمار بخشید.

گونه فررفته همراه با بیرون زدگی  فک بالا و پایین

 

تصحیح عارضه توسط پیوند گونه و جراحی فک بالا و پایین 

(جراح فک : دکتر حسین مرتضوی)

● جراحی بینی (Rhinoplasty )

بینی برجسته ترین عضو صورت است و چنان چه خیلی بزرگ، برآمده و ناهنجار باشد، زیبایی لبخند را تحت الشعاع قرار داده و پوشش لب‌ها را نسبت به دندان‌ها تغییر می‌دهد. بنا براین تصحیح ناهنجاری‌های بینی می‌تواند گام بزرگی در جهت زیبا سازی چهره و لبخند شما محسوب شود.

ناهنجاری بینی

اصلاح شکل بینی (جراح فک : دکتر حسین مرتضوی)

● ترمیم پلکها (Blepharoplasty )

نخستین نشانه‌های افزایش سن به صورت چین و چروک‌های اطراف چشم‌ها و پلک‌ها بروز می‌کند. تصحیح‌این عارضه بسیار ساده و در دستان هنرمند جراحان پلاستیک، توسط عمل جراحی بلفارو پلاستی قابل رفع است.

افتادگی پلک های بالا

تصحیح خالت پلک های فوقانی (جراح چشم : دکتر آزاده فرحی)