مقالات

استرس هم برجسم افراد و هم بر روان آنان اثر می گذارد، از لحاظ روانی، استرس خود را به صورت احساس ناراحتی و تحت فشار بودن، اختلال در فکر، کاهش فعالیت و عدم تصمیم گیری نشان می دهد. این اثرات روانی می تواند به مسائل زیر منجر گردد: کاهش میل رفتن به …

خصوصیات فردی، نقش مهمی را در چگونگی برخورد با عوامل استرس زا دار است. همچنین اشاره شد، عوامل استرس زای یکسان  می توانند موجب اعمال و یا واکنش های متفاوتی در افراد مختلف شوند. یکی از دلایل اصلی آن این است که افراد مختلف دارای ساختار متفاوت شخصیتی …

روابط خانوادگی مسائل زمانی و مسافت عوامل اقتصادی درخواست های اجتماعی از فرد فعالیت های اجتماعی روابط خانوادگی معمولاً بارزترین عامل در جهت دادن به استرس اضافی است. گاهی اوقات استرس دندانپزشک به خانواده سرایت می کند و گاهی نیز خانواه …

هرچه مدیریت مطب بهتر شود، کنترل بیشتری روی استرس های کاری برای همه تیم کاری وجود خواهد داشت. برنامه ریزی غلط یا نبودِبرنامه ریزی باعثِ ایجاد استرس خواهد شد. برنامه ریزی و مدیریت می تواند در سه حوزه مختلف انجام شود. ۱- مدیریت تجاری و کاری ۲- …

در این lمقاله به راهکارهای عملی کنترل استرس اشاره خواهیم کرد. در این فصل، هدف من در واقع نشان دادن یک راهنمای کلی است و اینکه استرس های کاری همیشه مخرّب نیستند و می توان برای پیشبرد کارهای مطب از این استرس ها سود جست. تشخیص مشکلات اولین مرحله …

بی گمان بهترین منبع بیماران جدید، ارجاع از طرف بیماران قدیم بوده و هست و همیشه نیز چنین خواهد بود.در حقیقت اگر شما دندانپزشک عمومی هستید تقریباً ۷۰٪ بیماران جدید شما توسط بیماران معرفی می شوند. بنابراین  اگر چنین باشد که هست، باید همه افراد تیم …

بی گمان بهترین منبع بیماران جدید، ارجاع از طرف بیماران قدیم بوده و هست و همیشه نیز چنین خواهد بود.در حقیقت اگر شما دندانپزشک عمومی هستید تقریباً ۷۰٪ بیماران جدید شما توسط بیماران معرفی می شوند. بنابراین  اگر چنین باشد که هست، باید همه افراد تیم …

یکی از بهترین روش ها ایجاد لبخندی زیبا و تغییری مثبت در بیمار است که این امر هم موجب رضایت خاطر دندانپزشک می شود و هم در بیمار اعتماد به نفس لازم را پدید می آورد. انجام درمان های دندانپزشکی زیبایی برای دندانپزشک فواید بسیاری دارد، از جمله آنهاست: …

اعتراض ۲ بیمار: می دانید، خیلی دلم می خواهد که این درمان زیبایی را انجام دهم. از لبخندم و رنگ دندان هایم بدم می آید. ولی خب پرداخت این مبلغ خیلی سخت است. مدیر مالی: فکر می کنید چه قدر می توانید پرداخت کنید. بیمار: حدود ۵۰٪ آن را می توانم بپردازم و …