مقالات

۲۳ خرداد ۱۴۰۰

با دقّت گوش کنید. آیا گوش دادن 《فعّال》را به خاطر دارید؟ وقتی فرد یک اعتراض یا نارضایتی را نشان می دهد، به فرد بازتاب دهید که چه شنیده اید تا مطمئن شوید که درست منظور او را درک کرده اید. اگر بخواهیم نارضایتی یا اعتراض را بشناسیم و آن را سامان دهیم، …

۲۳ خرداد ۱۴۰۰

با دقّت گوش کنید. آیا گوش دادن 《فعّال》را به خاطر دارید؟ وقتی فرد یک اعتراض یا نارضایتی را نشان می دهد، به فرد بازتاب دهید که چه شنیده اید تا مطمئن شوید که درست منظور او را درک کرده اید. اگر بخواهیم نارضایتی یا اعتراض را بشناسیم و آن را سامان دهیم، …

۲۳ خرداد ۱۴۰۰

چهار دلیل اصلی برای اینکه افراد به دندانپزشکی مراجعه نکنند یا اینکه پیشنهادات درمانی یا پیشگیری کننده را نپذیرند، وجود دارد که عبارتند از: ۱-نیازی احساس نمی کنند و اطلاعات کافی در مورد سلامت دهان و دندان ندارند. ۲-ترس از نیاز ۳-ترس از …

۲۳ خرداد ۱۴۰۰

بیمار نافرمان سرشار از اعتراض هستند! آه که چه اندازه انرژی برای کار با آنها باید صرف کرد. آیا هیچ یک از این وضعیت ها در زندگی شما به ایجاد استرس منجر شده است؟ •دانستن اینکه فرد چه می خواهد، ولی نمی توانید او را وادار کنید تا برای پیشبرد کارها …

۲۳ خرداد ۱۴۰۰

۱-به اعتراضات با دقت گوش کنید. در میان صحبت های بیمار، چیزی به زبان نیاورید. اورا تشویق کنید که هرآنچه را در درونش می گذرد، بیان کند. در بیشتر موارد اعتراضات با گفتن و به زبان آوردن کاهش می یابد‌. در ضمن، گرفتن اطلاعات نیز از میان صحبت های بیمار …

۲۳ خرداد ۱۴۰۰

در مقالات قبلی به این نکته اشاره شد که ما باید بیمار را در فرایند تصمیم گیری مشارکت دهیم تا بفهمیم آیا بیمار با روند درمان موافق است و یا موانعی در راه ادامه درمان وجود دارد. به بیان دیگر، اگر اعتراضات در آغاز شناخته نشوند، احتمال اینکه بیمار به …

در مبحث بستن قرارداد ، چهار اصل کلیدی برای شناسایی اعتراضات وجود دارد: ۱-یکی از راهکارهای شناسایی اعتراض، پرسیدن سوال است. ۲-اعتراض، درخواست بیمار برای دریافت اطلاعات است که نشان می دهد شخص نسبت به پیشنهاد شما علاقه مند شده است. ۳- اگر شخص …

سایر مثال های جاری در مبحث بستن قرارداد ، می تواند شامل موارد زیر باشد: ۱-آیا نوع درمان، توجّه شما را برانگیخته است؟ ۲-در این میان، آیا هیچ گونه دلیلی وجود دارد که مانع از شروع درمان شود؟ ۳-اگر ما خنده شما را زیباتر کنیم یا به گونه ای عمل کنیم …

این گام در برگیرنده در خواست برای گرفتن تعهد انجام کار است، در این زمینه گروه های پزشکی اغلب دچار مشکلاتی می شوند. در حقیقت، آنها از ارائه چنین درخواست هایی، احساس چندان خوشایندی ندارند! به طور کلی، مقصود از چنین درخواست هایی، طرح پرسش هایی است …