مقالات

درمحیط دندانپزشکی باید چه کار کنید تا اعتماد بیماران را که بسیار با ارزش است به دست آورید؟ چگونه باید مهارت "مردم مداری" خود را بیشتر کنید تا تبدیل به یک (حرفه ای مردم مدار) شوید؟ فرد حرفه ای تازمانی که نتواند اعتماد مشتریان (بیماران) خود را …

اهداف تیم در آغاز هر سال از افراد تیم بخواهید که دو نوع از اهداف خود را بنویسند. اهداف حرفه ای (آن‌چه که فرد می‌خواهد در طول سال در محل کار خود به آن برسد.) و دیگری اهداف تیم(آنچه که او می خواهد که تیم به آن برسد.)  ویژگی های رهبر خوب این است …

برای ارزیابی روند پیشرفت کار، از برنامه ای مشخص و از قبل طراحی شده استفاده کنید و از خود بپرسید که نیاز به تغییر خود دارید یا نه؟ آیا در مسیر مناسب قرار دارید؟ آیا نیازی است نقشه را تغییر دهید؟ چه چیزی از نقشه اوّلیه خود را فرا گرفته اید؟ اگر پی …

۱-هدف را بنویسید. « نوشتن هدف نخستین گام برای کامل کردن آن است آخرین گام» برای به نتیجه رساندن آن هدف، باید روش خاصّی وجود داشته باشد مطمئن شوید که هدف های شما هوشمند باشند، به بیان دیگر،هدف باید:خاص ،محرک و پرانگیزه، قابل دسترسی ومناسب …

اهداف خود را طبقه بندی کنید و برای آنها اولویت قائل شوید. به این طریق وقت خود را هدر نخواهید داد. بسیاری از افراد وقت خود را صرف مسائلی می کنند که تاثیر مثبت در روند زندگی آنها ندارد. برای تحقق این امر یعنی اولویت بخشی به امور زندگی به این روش توجه …

تازمانی که هدف نوشته نشود، تصویر روشنی از آن ایجاد نمی شود. هدف نوشته نشده تنها یک آرزو و خیال است . بکوشید تا خیال ها و آرزوهایی را که برایتان بیشتر ارزش دارد، عملی کنید. اگر نوشتن اهداف می تواند به موفقیت منجر شود، پس چرا بسیاری از افراد اهداف …

تازمانی که هدف نوشته نشود، تصویر روشنی از آن ایجاد نمی شود. هدف نوشته نشده تنها یک آرزو و خیال است . بکوشید تا خیال ها و آرزوهایی را که برایتان بیشتر ارزش دارد، عملی کنید. اگر نوشتن اهداف می تواند به موفقیت منجر شود، پس چرا بسیاری از افراد اهداف …

 در رابطه با مطب ایده آل خود، هدف گذاری کنید و سرمایه خود را که همانا یک ذهن متمرکز است، به کار اندازید. اساسی ترین رکن موفقیت(رسیدن به هدف)است. مشترکات بسیاری بین زندگی افرادموفق و سازمان های موفق وجود دارد. یکی از نکات مشترک این است که این …

ارتباط تنها انتقال ساده داده ها نیست، بلکه شامل فرستادن پیام و دریافت به موقع پاسخ آن نیز هست، ارتباط موثر، فرایندی است دو طرفه برای درک مشترک یک مفهوم. به رابطه خود و بیمارتان بیندیشید. آیا این ارتباط تنها به علت انجام کار دندانپزشکی است؟ یا به …