مقالات

۱- همواره قبل از ورود بیمار، ازآمادگی لازم برخوردار باشید. طرح های درمانی، اطلاعات مالی، وسایل کمک آموزشی بصری و سایر مسائل جاری در این بخش نیز بسیار مهم هستند. درمورد کارهایی که قرار است انجام گیرد، همواره اطلاعات لازم را داشته باشید.  ۲- پس …

آیا بروشورهای شما در قسمت پذیرش بیمار در دسترس هستند؟ آیا بیماران به طور معمول آنها را می خوانند؟آیا می توانند از طریق مطالعه آنها، از وضعیت خود نیز آگاه شوند؟ آیابروشورهای شما وسایل آموزشی خوبی هستند؟ بروشورهای آموزشی در صورتی که به درستی …

شما به عنوان ارائه دهنده مراقبت ها و درمان های دهان و دندان در حقیقت مربیان دندانپزشکی محسوب می شوید. مردم، هنگامی که به مطب دندانپزشکی مراجعه می کنند، دانش چندان زیادی در این خصوص ندارند. در حقیقت، دلیل عمده ای که مردم به دندانپزشکی مراجعه نمی …

بین گام شناسایی نیازهای بیمار و ایجاد انگیزه در او، مرحله طرّاحی درمان وجود دارد. طرح درمان خود را زمانی پایه ریزی کنید که اطلاعات هنوز در ذهن شما تازه اند. افزون بر این، باید مطمئن شوید که در هنگام بازگشت بیمار برای مشاوره، همه چیز به دقت طرّاحی و …

وقتی مصاحبه اولیه کامل گردید و شما به وضوح از اهداف بیمار خود اطلاع پیدا کردید، ارزیابی کلینیکی را شروع کنید. اطلاعاتی که در هنگام ارزیابی دقیق دهان و دندان های بیمار بدست می آوریم، در طرح درمان در نظر گرفته شوند. در جمع بندی ویزیت اولیه، باید این …

در هنگام مصاحبه اولیه باید پرسش‌های کلّی پرسیده شود تا بیمار بتواند به ما بگوید چه می‌خواهد و این نقطه آغاز احساس اعتماد و ارتباط متقابل است. شما باید با سوال کردن کنترل مصاحبه را در اختیار داشته باشید، اما در همان حال باید به بیمار این احساس …

شناسایی نیازهای بیمار و ارائه طرحی برای آن، گام دوم برای ارائه طرح درمان پیشنهادی به اواست. این طرح نه تنها آگاهی از نیازهای کلینیکی دهان بیمار را شامل می شود، بلکه باید نیازهای عاطفی بیمار را نیز شناسایی کند. چنانکه قبلاً هم گفته شد، افراد …

کتاب و خبرنامه آموزشی بیماران بر اساس نوع بیماران شما تنظیم می شود و به آنها امکان می دهد که از خدمات شما و فعالیت های دراز مدتِ آتی شما آگاهی یابند. تهیه یک خبرنامه حرفه ای این امکان را به شما می دهد تا اطلاعات اختصاصی و مقاله های شخصی خود و یا …

بسته ای شامل اطلاعات مطب را برای بیمار جدید قبل از قرار ملاقات بفرستید. بسته خیرمقدَم شامل موارد زیر است: •پرسش نامه سوابق پزشکی و اطلاعات بیمار •کارت تایید قرار بیمار •بروشور شیوه عملکردتان در مطب. •خبرنامه های آموزش برای …